Skip to content

En omfattende forbedring af dagslysregulering

COWI i Lyngby er en af landets førende rådgivende ingeniørvirksomheder, som har brug for en intelligent løsning, der består af en omfattende udskiftning og optimering af bygningsautomatikken i deres kontormiljø. Konceptet bliver løbende udviklet, udført, programmeret og styret i tæt samarbejde med COWIs eget tekniske personale.

Hovedkontoret er nu et teknologisk vidunderland, hvor COWIs løfte om at skabe sammenhæng i fremtidens bæredygtige samfund er helt tydeligt. Et eksempel er bygningens ”dagslysudnyttelse”, der justerer det kunstige lys og energiforbruget.

Dagslysreguleringen sker ved at udnytte det naturlige lys, der strømmer ind i bygningen. Lyset tilpasses automatisk for at opnå den ønskede lysintensitet og farvetemperatur, der naturligt skifter i løbet af dagen.

Hver enkelt medarbejder har også mulighed for at tilpasse lyset i deres eget kontor for at opnå den indstilling, der giver dem det bedste velbefindende. Dette skaber ikke kun en behagelig arbejdsatmosfære, men styrker også medarbejdernes produktivitet, velvære og præcision.  

I løsningen bliver der anvendt en bred vifte af Loytec-produkter og elementer, herunder DALI-controllere til styring af dagslyset og farvereguleringen.