Skip to content

Livsvigtig styring til patienter og personale.

I samarbejde med Rigshospitalet leverer teamet bag Kelvin specialiseret rådgivning på mange områder.

En af de vigtigste områder er en løbende optimering af processerne på hospitalets mange operationsstuer, hvor læger og sygeplejersker skal kunne navigere og træffe beslutninger under ekstremt pres.

Til at løse komplekse opgaver som disse anvender hospitalet i vid udstrækning produkter fra Østrigske Loytec.

Disse markedsledende produkter giver en unik mulighed for at giver fuld kontrol og en intuitiv forståelse af alle funktioner i rummet på én og samme platform.